meny

Odling av tomater

Många grönsaksodlare är intresserade av hur det inte är lätt att odla tomater, men hur man kan uppnå maximalt för en specifik sorter, hybrid utbyte. Hur man leder kulturen så att bara några buskar av en universell tomat ger hela familjen läckra sommarsallader och förberedelser för vintern. Alla dessa visdomar kan förstås efter att ha förtrogen med en rubrik.

Rassada-perioden
För nybörjare odlar odlingen av tomatplantor och plockningar av dem många frågor. Förvärv och lagring av utsäde, förberedelse för sådd och mikroklimatparametrar, allt är viktigt, över vilket forskare, jordbrukare, uppfödare arbetar. Upplevelsen av de bästa sinnen hos teoretiker och utövare samlas i en sammanhängande helhet och presenteras i rubriken för din uppmärksamhet.

Om såddningen i sig inte orsakar problem, även om den är tillräckligt ansvarig, kommer beredningen av frömaterial, dess blötläggning, dekontaminering, mikroelementbehandlingar att beskrivas noggrant i rubriken och orsakar inte en enda ytterligare fråga.

Transplantation i trädgården
Hur en tomatplantor transplanteras i marken, vid vilken tidpunkt och på vilket avstånd rubriken hjälper dig att veta.

Att förbereda sängarna är inte heller obetydligt, var och hur man väljer dem, vem man ska välja som föregångare, hur man ska bedriva kalkning och bestämma surhetsgraden, kommer svaren på dessa frågor att ges till läsarna av omfattande och professionella.

Öppen mark
Odling på det öppna fältet orsakar det största intresset för läsarna och det är här som frågor uppstår kring bildandet av en tomatbuske, pasynkovaniem, strumpeband.

När du vänder dig till rubriken kommer du att lära dig: hur du bedriver utfodring och vad, i vilken tidsram och mest optimalt. Hur man beräknar den bästa koncentrationen av gödselmedel så att frukterna är viktiga, välsmakande och inte innehåller en dos nitrater, som överskrider den högsta tillåtna koncentrationen. Rubriken hjälper till att ordentligt ta hand om tomaterna under blomning och frukt, skörda så att de lagras optimalt, och insamlingen av frön gör att du kan fortsätta växa den sort du vill.

Växthus tomater
Om det i det öppna fältet är lättare att hantera kulturen, bör inte lite kunskap tillämpas på växthuset. Rubriken hjälper dig att förstå hur du optimerar temperatur, luftfuktighet, lätthet, applicerar gödselmedel och får ett högt utbyte av tomatprodukter.

Läs också

De bästa hybriderna av tomater med foton och beskrivningar